КЗО «СЗШ І-ІІІ ст. №147 ім. В.Чорновола» ДМР

 
Погода Дніпропетровськ Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Вчимося жити разом

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

З історії проекту

 

У 2016 році Міністерством освіти і науки України спільно з Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» та у партнерстві з Європейським Союзом і Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах ініціативи Європейського Союзу «Діти миру» розпочато реалізацію проекту «Вчимося жити разом» (далі – Проект).

 

Корисні посилання

                

 

Основною метою Проекту є сприяння адаптації тимчасово переміщених дітей та підлітків у приймаючих громадах довкола зони конфлікту на сході України через розвиток життєвих навичок та надання психологічної та соціальної підтримки дітям та підліткам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.

 

Проект реалізується в двох напрямках – формування у дітей дошкільного віку та школярів життєвих навичок (виконавець – ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти) та надання дітям психологічної та соціальної допомоги та підтримки (виконавець – Національний університет «Києво-Могилянська академія» спільно з центрами соціально-психологічної допомоги).

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 року «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» означений проект реалізується у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у яких є найбільша кількість дітей, переміщених з зони конфлікту.

 

Одним із завдань Проекту є охоплення 25% дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у базових регіонах та не менш як 50 тисяч учнів. Таким чином у Запорізькій області до впровадження цього Проекту залучено 150 загальноосвітніх навчальних закладів та 120 дошкільних навчальних закладів.

 

Для кожного дошкільного закладу – учасника проекту буде підготовлено не менше одного вихователя за програмою Проекту, а для кожної школи – не менше трьох педагогічних працівників: учитель початкових класів, учитель базової школи, який викладає основи здоров’я та класний керівник 10 (11) класу.

 

Методичні засади реалізації Проекту

 

Впровадження Проекту здійснюватиметься у межах інтегрованого предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах (всього 38 годин) та під час виховних годин у 10 (11) класах (4 виховні години).

 

Аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн показує, що одним із шляхів оновлення змісту освіти, узгодження його із потребами інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід.

 

Проблеми, пов’язані з компетентнісно-орієнтованою освітою, вивчають відомі міжнародні організації: ЮНЕСКО, ЮШСЕФ, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо.

 

Головною особливістю компетентності як педагогічного явища є те, що компетентність – це не специфічні предметні вміння та навички, абстрактні загальнопредметні мисленнєві чи логічні операції, а конкретні життєві вміння та навички, необхідні людині будь-якої професії, будь-якого віку.

 

У пояснювальній записці до програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах визначено наступні позиції:

 

-   оволодіння сприятливими для здоров’я і розвитку особистості життєвими навичками потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії;

 

-  увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів:

роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт,

рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.