КЗО «СЗШ І-ІІІ ст. №147 ім. В.Чорновола» ДМР

 
Погода Дніпропетровськ Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

МОН пояснило, якими повинні бути стандарти якості для дистанційної форми навчання.

Організувати освітній процес для здобувачів базової та повної загальної середньої освіти (5-11 класи) з використанням технологій дистанційного навчання 

ДО  УВАГИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ!!!

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ!!! 

Уроки  проходять  за звичайним розкладом. 

Початок уроків буде з 08:00

Для 5 – 11-х класів
І урок
08.00 – 08.30
ІІ урок 
08:45 – 09.15
ІІІ урок 
09.30 – 10.00
ІV урок 
 10.15 – 10.45
V урок 
 11.00– 11.30
VІурок  
11:45 - 12:15
VІІ урок 
12:30 - 13:00
VІІІ урок 
13:15- 13:45
ІХ урок 
14:00 -14:30

 

 

ДО  УВАГИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ!

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ!!! 

При організації дистанційного навчання навчальне навантаження реалізується в повному обсязі у відповідності до основного розкладу занять у синхронному та асинхронному режимах.

 

Під час синхронного режиму вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції (зазвичай – це онлайн уроки).

 

При асинхронному режимі вчитель та учні взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо (учитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали та завдання для перевірки і оцінювання знань, а учні вивчають та виконують завдання у зручний для себе час, у власному темпі та комунікують із вчителем різними способами).

 

Не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі, а решта – в асинхронному.

 

Педагогічною радою закладу схвалено пріоритетне використання веб-сервісів Google Classroom та Zoom, за допомогою яких здійснюється освітній процес під час дистанційного навчання. Проте можливе використання педагогами й інших електронних освітніх платформ, онлайн сервісів та інструментів.

 

Педагогічні працівники самостійно обирають форми, методи і засоби дистанційного навчання, визначають, у синхронному чи асинхронному режимі проводити конкретне навчальне заняття.

 

Обмежується час безперервної роботи з технічними засобами навчання (синхронна взаємодія): для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

 

Якщо учень та/або батьки бажають записати онлайн урок, вони мають попередити про це вчителя.

 

Під час дистанційного навчання батьки повинні сприяти виконанню дитиною освітньої та навчальних програм, досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбати про фізичне та психічне здоров’я дітей, формувати у них навички здорового способу життя, а також сприяти дотриманню учнями академічної доброчесності.

 

З питань щодо організації дистанційного навчання в певному класі учні та їх батьки мають звертатися до класного керівника, а за необхідності – до директора закладу.

 

 

    За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему  модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції  дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет,  охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.  Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні.  
   

  Згідно з  деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів  заявили про  те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО.  Однак  найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання.

 

   Чим же відрізняється  дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.  Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів.

 

  Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.  Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.  

 

  Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.

 

 
Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань
 
 
  Сучасну людину вже не здивуєш якоюсь «розумною» технікою, високошвидкісним Інтернетом чи іншими комп’ютерними технологіями. З кожним днем ми отримаємо все більше інформації. Як трансформувати цей потік повідомлень, який проходить через нас, в знання, як для себе відібрати те, що стане в пригоді завтра? Тим більше, що часу нам постійно не вистачає. Фраза «дистанційне навчання» (distance education, e-learning) є досить популярною на сьогоднішній день. Ви й досі не знаєте що вона означає? Тоді ви багато чого втратили. Адже це нова форма навчання, яка дозволяє залишаючись вдома, за допомогою спеціального програмного забезпечення ) або з мінімальним його використанням), сформувати в учасників тренінгів, семінарів необхідна навики.
  Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи студентів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії студентів і викладачів-модераторів.
 
До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:• Заохочення контактів між учнями і вчителем.
 
• Розвиток співробітництва учнів.
 
• Використання активних засобів навчання.
 
• Швидкий зворотний зв’язок.
 
• Ефективне використання часу.
 
• Висока мотивація.
 
• Врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
 
  Таким чином, дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Знання безумовно відіграють важливу роль у нашому житті.
 
  Не даремно кажуть, що «навчатися ніколи не пізно» і що «хто володіє інформацією, той володіє світом». Якщо вам не вистачає часу, ви без проблем можете обрати для себе дистанційне навчання.
http://animo2.ucoz.ru/_ph/56/2/239685387.gif
http://matematikamoysu.files.wordpress.com/2011/07/

ІІ урок 09:40 – 10.00